Tämä on jälleen yksi esimerkki siitä, että poliisien määrää ei vaan haluta nostaa. On selvää, että virka-apu ei ole poliisin ydintoimintaa ja se syö huomattavan määrän resurssia. Se tätä laadittaessa on huomioitu, mutta valittu täysin väärä tie. Pakkokeinovaltuuksien antaminen siviilihenkilöille on sekä heidän vaarantamistaan, mutta myös merkittävän julkisen vallan siirtämistä kontrollimekanismien ulottumattomiin.

 

HS:
Ensihoitajille ehdotetaan rajuja poliisivaltuuksia – Ammattiliittoa huolettaa: Joutuisivat viemään mielenterveyspotilaita pakkohoitoon ilman virkavaltaa
Lue kirjoitus

 

 

Ehdokkaat on nyt valittu
Police Congress 63
Kinnusen Jari