”Tutkintavankeudelle lisää vaihtoehtoja ensi vuoden alusta”

Noin kauniisti on otsikoitu Pakkokeinolain ja Tutkintavankeuslain muutokset, joiden todellisena tavoitteena näyttää olevan rikoksesta epäillyn ja rikoksesta tuomitun suosiminen, rikosten selvitysprosentin alentaminen, rikoksesta epäiltynä olevien yhteydenpidon mahdollistaminen, poliisin resurssin sitominen hallinto- ja kuljetustehtäviin, uhrin mollaaminen sekä esitutkinnan keston pidentäminen edelleen.

Tämä laki tulee voimaan 1.1.2019. Tästä muutoksesta ei ole annettu mitään koulutusta. Tästä muutoksesta ei ole mediassa hiiskuttu halaistua sanaa. Tämä on todellinen isku päin naamaa niille, jotka vielä ovat yrittäneet taistella rikollisuutta vastaan.

1.1.2019 jälkeen rosvoa saa säilyttää poliisivankilassa 7 vuorokautta. Nykyisen kuukauden sijaan. Hyvästi sujuva esitutkinta, tervetuloa matkustaminen laitosten ja vankiloiden välillä. Mitäpä luulette, puhuukohan rosvo mielellään vankilassa – omiensa joukossa – osallisuudestaan? Kysymys on retorinen, ei tarvitse vastata.😂

Oikeus päättää tehostetun matkustuskiellon määräämisestä tutkintavankeuden sijaan. Mitä luulette, estääkö tehostettu matkustuskielto rikollisen toiminnan jatkamisen, esitutkinnan vaikeuttamisen tai sen karttamisen? Ei tarvitse vastata, koska vastaus on yksinkertaisesti, EI. Ai niin, rosvo kävelee vapaana ulos pakkokeinokäsittelystä ja hänelle asennetaan nilkkapanta – sitten joskus!😂

Oikeus päättää syyttäjän vaatimuksesta tuomitun määräämisestä tutkinta-arestiin vangitsemisen sijasta. Mitä luulette, kokeeko rosvo saaneensa rangaistuksen ja uhri oikeutta? Ei tarvitse vastata.😂

Tämmöisiä lakeja täällä säädetään. Saattaa olla, että Kinnusen poika ei tulevana vuonna tule hakemaan yli kuuttakymmentä epäiltyä vangiksi. Miksi pitäisi?

 

OIKEUSMINISTERIÖ:
Vuoden 2019 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla
Lue kirjoitus

 

On se hampaatonta muuallakin
Kinnusen Jari