” Turvallisuusnäkemykseni ei ole karusti käsirautoihin ja koppiin. Turvallisuuden pienin yksikkö on perhe – se on avainasemassa syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä ”

Eduskuntavaalit 2019 –
Jarin pääteemat

• Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden resurssit on turvattava.

• Ulkomaalaispolitiikkaa on uudistettava ajanmukaisella turvapaikkasäännöstöllä.

• PK-yrityksiä pitää auttaa rahoitusedellytyksiä parantamalla.

• Perheiden tukemiseen on panostettava.

• Pirkanmaan taloutta on tuettava investoimalla liikenneyhteyksiin.

• Vanhustenhoito on saatava kuntoon.

• Ympäristön suojelu on itsestäänselvyys – ilman anarkiaa ja ekoterrorismia.

 

Miksi minut pitäisi valita eduskuntaan?

Pitkähkön elämänkokemuksen, laajan työkokemuksen ja hyvän koulutuksen hankkineena pystyn lainsäädäntötyöhön.

Olen työorientoitunut, otan selvää asioista ja muodostan kantani tosiasioiden pohjalta.

VAALILUPAUKSENI

1. Tulen tekemään työtä omien arvojeni pohjalta sillä tarmolla millä olen maatani tähänkin asti palvellut sekä kotimaassa että ulkomailla, ihmisten tasa-arvoisuutta kunnioittaen, auttamisen halulla, avoimesti ja rehellisesti.

2. Perehdyn kaikkiin asioihin huolella. Tärkeintä minulle on kansalaisten kokonaisturvallisuus koko elämänkaaren ajan, ja se kattaa todella paljon eri alojen asioita rajaturvallisuudesta ympäristöasioihin ja esim. perheiden tuesta vahustenhoitoon. 

3. En aja omaa etuani tässäkään tehtävässä.

Järkeä ja jämäkkyyttä eduskuntaan